Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zawodowa Służba Wojskowa

KWALIFIKACJE DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY ZAWODOWEJ

 

 WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W MIELCU
ul. Legionów 25, 39-300 Mielec

Stanowisko: Oficer Wydziału Rekrutacji, STE: POR./KPT.

Telefon: 261 156 504

 

1 BATALION STRZELCÓW PODHALAŃSKICH W RZESZOWIE
ul. Lwowska 5, 35-922 Rzeszów

Termin kwalifikacji:

8 styczeń 2019 r. godz. 8.00

 Kwalifikacje na stanowiska o specjalnościach wojskowych: 20B23, 20B69, 20B81 

 
21 BATALION LOGISTYCZNY W RZESZOWIE
ul. gen. Langiewicza 4, 35-021 Rzeszów
 
Termin kwalifikacji:
21 grudzień 2018 r.

 Kwalifikacje w korpusie podoficerów: SW: 40H21

 

6 BATALION DOWODZENIA W KRAKOWIE
ul. Ułanów 43, 30-901 Kraków

Termin kwalifikacji:
11 grudnia 2018 r.
(UWAGA! Zmieniono z 4 grudnia)

 Wolne stanowiska służbowe:
UWAGA!
Załączony plik PDF zawiera również stanowiska NSR
 

 

1 BATALION KAWALERII POWIETRZNEJ W LEŹNICY WIELKIEJ
95-043 Leźnica Wielka

Terminy kwalifikacji: 
w każdy drugi wtorek miesiąca od godz. 9.00

 Wolne stanowiska służbowe:
Pobierz plik (PDF)
 tel. 261 168 218
 
 
 
25 BRYGADA KAWALERII POWIETRZNEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
ul. Piłsudskiego 72, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
 
Termin kwalifikacji:
7, 14, 21 grudzień 2018 r. godz. 8.30
 
Kwalifikacje w korpusie szeregowych.


 
6 BATALION POWIETRZNODESANTOWY W GLIWICACH
ul. gen. Andersa 47, 44-121 Gliwice
 
Kwalifikacje w korpusie szeregowych na stanowisko: operator, strzelec wyborowy-obserwator, kierowca-ratownik

  
 
CENTRUM REAGOWANIA EPIDEMIOLOGICZNEGO RP
ul. Radiowa 49, 01-999 Warszawa

Wolne stanowiska służbowe:
Lp. Stanowisko Stopień etatowy SW GU
1. WYDZIAŁ ZABEZPIECZENIA POR./KPT. 38A01
99Z99
12A/13
OFICER
2. ZESPÓŁ MEDYCYNY PREWENCYJNEJ POR./KPT. 40C01
99Z99
12A/13
OFICER
3. ZESPÓŁ MEDYCYNY PREWENCYJNEJ PPOR./ POR. 40F03 11/12
MŁODSZY OFICER
4. ZESPÓŁ MEDYCYNY PREWENCYJNEJ POR./KPT. 40C01
99Z99
12A/13
OFICER
5. ZESPÓŁ MEDYCYNY PREWENCYJNEJ PDF. 40I24
38T26
5/6/7
STARSZY TECHNIK - KIEROWCA
6. ZESPÓŁ MEDYCZNY PDF. 40I21
38T27
5/6/7
STARSZY TECHNIK
7. LABAORATORIUM ANALITYCZNE POR./KPT. 40F01
99Z99
12A/13A
KIEROWNIK LABORATORIUM
8. LABAORATORIUM ANALITYCZNE PPOR./POR. 40F01
99Z99
12/12
MŁODSZY OFICER
9. GRUPA ZABIEGÓW SANITARNYCH PDF. 36T23
38T27
5/6/7
STARSZY TECHNIK
10. GRUPA ZABIEGÓW SANITARNYCH PDF. 40I24
38T27
5/6/7
STARSZY TECHNIK
 
Kontakt:
tel. 261 892 762, 261 892 528
 
 
12 WOLIŃSKI DYWIZJON TRAŁOWCÓW

Termin kwalifikacji:
każdy wtorek o godz. 10.00

Kwalifikacje do korpusu szeregowych na stanowiska służbowe:

- KUCHARZ OKRĘTOWY, SW:38B62 - 4 stanowiska
- MINER, SW: 20C64 - 1 stanowisko
- SYGNALISTA, SW: 24B62 - 6 stanowisk
- ELEKTRYK, SW: 24T66 - 4 stanowiska

 
 
16 DYWIZJA ZMECHANIZOWANA W BIAŁOBRZEGACH
Osiedle Wojskowe 93, 05-127 Białobrzegi
 
 Wolne stanowiska służbowe:
 
Kontakt:
tel. 261 887 467 (Szef Sekcji Personalnej)
tel. 261 887 468 (Oficer Sekcji Personalnej)
 
 
 
6 BATALION LOGISTYCZNY W KRAKOWIE
ul. Głowackiego 11, 30-901 Kraków
 
Termin kwalifikacji:
12 grudzień 2018 r.
 
Kwalifikacje na stanowiska:

Lp.

Nazwa stanowiska

 

Stopień etatowy

SW1

SW2

WK

1

SZEF ZESPOŁU  

por./kpt.

20C05

 

25

2 MŁODSZY OFICER  

ppor./por.

38B05

 

25

3

SZEF KOMPANII

DOWÓDCA
DRUŻYNY

podof. st.

38A21

 99Z99

61

4

DOWÓDCA PLUTONU

 

podof. st.

38B23

 

61

5

KIEROWCA

 

szer./st. szer.

38T65

 

75

6

KIEROWCA

OBSŁUGA szer./st. szer. 38T65   75

7

SZEF KOMPANII

DOWÓDCA
DRUŻYNY

podof. st.

38A21

 99Z99

61

8

DOWÓDCA SEKCJI  

podof.

20C26

 20C25

61

9

DOWÓDCA PLUTONU

 

podof. st.

20C21

 20C25

61

 
UWAGA!
Kierowani na kwalifikacje powinni posiadać ze sobą kserokopię ostatniej opinii służbowej.
 
 
 21 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W ŚWIDWINIE
ul. Połczyńska 21, 78-301 Świdwin

Kwalifikacje na stanowiska służbowe:
młodszy podoficer specjalista, kierownik stacji, technik
tel. 261 533 145

 
 
14 DYWIZJON ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ W JAROSŁAWIU
ul. 3-go Maja 80, 37-500 Jarosław


Terminy kwalifikacji: w uzgodnieniu z JW.
Kwalifikacje na stanowiska: instruktor, dowódca sekcji-starszy radiotelefonista, podoficer sztabowy, zastępca dowódcy plutonu, dowódca plutonu

 

1 BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO W WARSZAWIE
ul. Żwirki i Wigury 1c, 00-909 Warszawa 60

Wolne stanowiska służbowe:
Pobierz plik (PDF)

tel. 261 821 600

  

DYWIZJON OKRĘTÓW BOJOWYCH W GDYNI
ul. Rondo Bitwy pod Oliwą, 81-103 Gdynia

Kwalifikacje na stanowiska:
- elektryk SW:24T66,
- młodszy elektryk SW:24T66

tel. 261 262 970 lub 261 262 173

 

3 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA W KRAKOWIE
ul. Montelupich 3, 30-001 Kraków

Wolne stanowiska służbowe:
Pobierz plik (PDF)
 

 
POWIETRZNA JEDNOSTKA EWAKUACJI MEDYCZNEJ W NOWYM GLINNIKU
97-217 Nowy Glinnik

Kwalifikacje do korpusu:
oficerów i podoficerów

tel. 261 167 509


 
JW 3718 NOWY GLINNIK
97-217 Nowy Glinnik

Kwalifikacje do korpusu:
oficerów i podoficerów

tel. 261 167 509

 
 
 
33 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W NOWEJ DĘBIE
ul. Anieli Krzywoń 1, 39-460 Nowa Dęba
 
Wakaty na stanowiska:

Lp.

Nazwa komórki

Nazwa stanowiska

STE

SW

GU

1

PION GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

 PODOFICER SPECJALISTA PODOFICER STARSZY 50A21 8/9/10

2

SEKCJA GOTOWOŚCI BOJOWEJ I MOBILIZACYJNEJ

OFICER

 POR/KPT

54C02
99Z99

 12A/13

3

SEKCJA GOTOWOŚCI BOJOWEJ I MOBILIZACYJNEJ

 PODOFICER SPECJALISTA

PODOFICER STARSZY

54C22
99Z99

 8/9/10

4

SŁUŻBA MUNDUROWA

  PODOFICER SPECJALISTA

 PODOFICER STARSZY

38B22

 8/9/10

5

SŁUŻBA MPS

  PODOFICER SPECJALISTA

 PODOFICER STARSZY

28B21

 8/9/10

6

SŁUŻBA ŚRODKÓW BOJOWYCH

  PODOFICER SPECJALISTA

  PODOFICER STARSZY

38B27

 8/9/10

7

SŁUŻBA UZBROJENIA I ELEKTRONIKI

KIEROWNIK MAGAZYNÓW

 PODOFICER STARSZY

38T33

 8/9/10

8

SŁUŻBA CZOŁGOWO-SAMOCHODOWA

 PODOFICER SPECJALISTA 

  PODOFICER STARSZY

38T21

 8/9/10

9

SŁUŻBA SPRZĘTU ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

SZEF SŁUŻBY

POR/KPT

28B01

12A/13B

10

SŁUŻBA SPRZĘTU ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

PODOFICER SPECJALISTA

 PODOFICER STARSZY

28T21

8/9/10

11 SEKCJA HNS

SZEF SEKCJI

POR/KPT

38C01
99Z99

12A/13A

12 SEKCJA HNS

MŁODSZY OFICER

PPOR/POR

38C01
99Z99

11/12

13 AMBULATORIUM

LEKARZ

PPOR/POR

40A01

11/12

14 MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Kielce

KIEROWNIK

POR/KPT

40A01

12A/13A


 
104 BATALION LOGISTYCZNY W WAŁCZU
ul. Kościuszki 24, 78-600 Wałcz
 
Kwalifikacje w korpusie szeregowych na stanowiska:
kierowca kat. C, C+E oraz D

tel. 261 473 854
 
 
 
OŚRODEK ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO 
W BIAŁOBRZEGACH
 
Kwalifikacje w korpusie podoficerskim oraz w korpusie szeregowych.

Wolne stanowisko służbowe:
młodszy oficer (wychowawczy)

Wymagania:
- wykształcenie: posiadanie tytułu zawodowego magistra (równorzędnego)
- zaszeregowanie: STW: PPOR./POR., U:11/12
- znajomość języka angielskiego na poziomie 2.2.2.2 wg STANAG 6001
(żołnierze rezerwy nie posiadający wszystkich czterech sprawności językowych na poziomie 2 również będą brani pod uwagę w procesie rekrutacji)
 
 
2 PUŁK ROZPOZNAWCZY W HRUBIESZOWIE
ul. Dwernickiego 22, 22-500 Hrubieszów

Wolne stanowiska służbowe:
Pobierz plik
 

8 BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO W KRAKOWIE

ul. kpt. Mieczysława Medweckiego 10, 32-083 Balice

Wakujące stanowisko służbowe:
Kurier środków i materiałów kryptograficznych (STE: PODOFICER SW: 29A21 U: 5/6/7)
 

22 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W MALBORKU

ul. 17 marca 20, 82-200 Malbork

Wakujące stanowiska 
w korpusie oficerskim i podoficerskim
tel. 261 536 293
 

10 BRYGADA LOGISTYCZNA W OPOLU

ul. Ks. Bolesława Domańskiego 68, 45-820 Opole

Termin kwalifikacji: w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 8.30
Kwalifikacje do korpusu szeregowego
 
 
KOMENDA PORTU WOJENNEGO ŚWINOUJŚCIE
ul. Steyera 28, 72-600 Świnoujście

Termin kwalifikacji: do uzgodnienia pod nr tel. 261 242 634
Kwalifikacje do korpusu szeregowego na stanowiska:
kierowca kat. C, C+E, kucharz, elektryk
 
 
8 BATALION SAPERÓW MARYNARKI WOJENNEJ DZIWNÓW
ul. Marynarki Wojennej 16, 72-420 Dziwnów

Termin kwalifikacji: do uzgodnienia pod nr tel. 261 248 272
Kwalifikacje do korpusu szeregowego na stanowiska:
kierowca kat. C, C+E
 
 
PUŁK REPREZENTACYJNY WOJSKA POLSKIEGO
ul. Franciszka Hynka 2, 00-909 Warszawa 60


Termin kwalifikacji:
13 grudzień 2018 r. 
Kwalifikacje do korpusu szeregowego.

tel. 261 848 731


5 PUŁK INŻYNIERYJNY W SZCZECINIE
ul. Metalowa 39, 70-727 Szczecin

Termin kwalifikacji: w każdą środę w godz. 8.00-12.00
Kwalifikacje do korpusu szeregowego na stanowiska:
Pobierz plik
 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NIL

ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków

Termin kwalifikacji: do uzgodnienia pod nr tel. 261 132 505
Kwalifikacje do korpusu podoficerskiego
 

15 BRYGADA ZMECHANIZOWANA W GIŻYCKU
al. Wojska Polskiego 21, 11-500 Giżycko

Termin kwalifikacji: w każdy 2 i 4 poniedziałek każdego miesiąca
Kwalifikacje do korpusu szeregowego
tel. 261 335 255
 

9 BRYGADA KAWALERII PANCERNEJ W BRANIEWIE

ul. Sikorskiego 41, 14-500 Braniewo

Termin kwalifikacji: w każdy wtorek w uzgodnieniu z JW. tel. 261 315 273
Kwalifikacje do korpusu szeregowego
 
 
11 PUŁK ARTYLERII W WĘGORZEWIE
ul. gen. J. Bema 7, 11-600 Węgorzewo

Termin kwalifikacji: w każdą środę w uzgodnieniu z JW. tel 261 337 132
Potrzeby dotyczą grupy rakietowej i artylerii, grupy osobowej technicznej oraz grupy osobowej eksploatacji systemów łączności
 
 
15 PUŁK PRZECIWLOTNICZY W GOŁDAPII
ul. Partyzantów 33, 19-500 Gołdap

Termin kwalifikacji: w każdy poniedziałek w uzgodnieniu z JW. tel. 261 336 244
Kwalifikacje do korpusu szeregowego
 

12 BRYGADA ZMECHANIZOWANA W SZCZECINIE

al. Wojska Polskiego 250, 70-904 Szczecin

Termin kwalifikacji: w każdy wtorek
Kwalifikacje do korpusu szeregowego
 
 
2 OŚRODEK RADIOELEKTRONICZNY W PRZASNYSZU 
ul. Makowa 1, 06-300 Przasnysz

Termin kwalifikacji: w każdy poniedziałek lub środę po wcześniejszym ustaleniu
Kwalifikacje do korpusu szeregowego na stanowiska: kierowca, elektromechanik, młodszy mechanik
 

11 BATALION DOWODZENIA W ŻAGANIU
ul. Żarska 1, 68-100 Żagań

Termin kwalifikacji: w każdy czwartek godz. 8.00
(stawiennictwo 7.45 przy biurze przepustek
ul. Żarska, brama środkowa)

Wolne stanowiska służbowe:
Pobierz plik

Wymagane dokumenty:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego,
- książeczka wojskowa,
- dowód osobisty,
- świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych),
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR,
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR,
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty,
- ubiór sportowy.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach:

Etap I - sprawdzian sprawności fizycznej,
Etap II - rozmowa kwalifikacyjna

tel. 261 688 360


17 BRYGADA ZMECHANIZOWANA MIĘDZYRZECZ
ul. Wojska Polskiego 17, 66-300 Międzyrzecz

Termin kwalifikacji: w każdy wtorek od godz. 8.00
 

BRYGADA KAWALERII PANCERNEJ ŚWIĘTOSZÓW

ul. Sztabowa 1, 59-726 Świętoszów

Termin kwalifikacji: w każdy czwartek od godz. 8.00
Kwalifikacje do korpusu szeregowego na stanowiska:
działonowy, kierowca, młodszy ładowniczy, kierowca-obsługa, kierowca-operator, mechanik, mechanik-spawacz, młodszy elektromechanik, młodszy kierowca, młodszy kierowca-spawacz, młodszy kierowca-ślusarz, młodszy ślusarz
 

9 BRYGADA KAWALERII PANCERNEJ W BRANIEWIE

ul. Sikorskiego 41, 14-500 Braniewo

Termin kwalifikacji: w każdy wtorek w uzgodnieniu z JW. tel. 261 315 273
Kwalifikacje do korpusu szeregowego
 

16 BATALION POWIETRZNODESANTOWY W KRAKOWIE

ul. Wrocławska 82, 30-901 Kraków

Termin kwalifikacji:
11 grudzień 2018 r.

Kwalifikacje do korpusu szeregowych.
Uwaga! Obowiązkową konkurencją jest pływanie.
 
Wakaty na stanowiska:
- KIEROWCA-KUCHARZ, SW: 38T64/38B61 - 4 stanowiska
- OPERATOR - SW: 38T64 - 1 stanowisko
 

38 DYWIZJON ZABEZPIECZENIA OP W SOCHACZEWIE

96-500 Sochaczew

Terminy kwalifikacji: do uzgodnienia z JW.
Kwalifikacje do korpusu podoficerskiego i oficerskiego
 

4 PUŁK PRZECIWLOTNICZY W CZERWIEŃSKU

ul. Składowa 10, 66-016 Czerwieńsk

Termin kwalifikacji: w każdy wtorek i piątek
Kwalifikacje do korpusu szeregowego, podoficerskiego i oficerskiego na stanowiska:
instruktor, operator środków audiowizualnych-dowódca obsługi, starszy technik, podoficer sztabowy, dowódca obsługi, dowódca obsługi-dowódca wozu dowodzenia, kierowca-elektromechanik, kierowca-mechanik, kierowca-ślusarz, mechanik, kierowca, kierowca-obsługa, kierowca-spawacz, blacharz-spawacz, mechanik-spawacz, kierowca-operator
 

34 BRYGADA KAWALERII PANCERNEJ W ŻAGANIU

ul. Żarska 1, 68-100 Żagań

Terminy kwalifikacji: w każdą środę o godz. 7.00
Kwalifikacje dla oficerów rezerwy posiadający STW: ppor./por. oraz specjalność wojskową 
SW: 38A01, 38B05, 38T03

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu

 ul. Legionów 25, 39-300 Mielec

Stanowisko: Oficer Wydziału Rekrutacji, STE: POR./KPT.

Telefon: 261 156 504

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
Legionów 25
39-300 Mielec
tel. 261156555
fax. 261156509
wkumielec@ron.mil.pl