Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zaświadczenie

Jak uzyskać zaświadczenie?

Aby uzyskać zaświadczenie pobierz z naszej strony wniosek o wydanie zaświadczenia w związku z wykonywaniem obowiązku obronnego. Wypełnij go i prześlij na adres Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu ul. Legionów 25 39-300 Mielec – zaznacz na jaki adres zaświadczenie ma być przesłane. Możesz również uzyskać go zgłaszając się osobiście do naszego WKU.

Pamiętaj, że Wojskowa Komenda Uzupełnień prowadzi ewidencję osób zameldowanych na pobyt stały na terenie powiatów: mieleckiego, dębickiego, kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego.

Osoba wyznaczona do kontaktu z weteranami: 

Barbara Kapinos
tel. 261 156 514

STRONA INTERNETOWA MON:  Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
Legionów 25
39-300 Mielec
tel. 261156555
fax. 261156509
wkumielec@ron.mil.pl