Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

Wojskowa Komenda Uzupełnień jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej.

Wojskowa Komenda Uzupełnień wykonuje w szczególności zadania z zakresu:

1) zapewnienia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych,
2) administrowania rezerwami osobowymi,
3) świadczeń na rzecz obrony,
4) współpracy z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa,
5) rekrutacji i naboru ochotników do czynnej służby wojskowej,
6) realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
7) promocji obronności i służby wojskowej.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu podlega Wojewódzkiemu Sztabowi Wojskowemu w Rzeszowie i wchodzi w skład Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
Legionów 25
39-300 Mielec
tel. 261156555
fax. 261156509
wkumielec@ron.mil.pl