Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu - Wojska Obrony Terytorialnej

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wojska Obrony Terytorialnej

W związku z wejściem Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia Komendant WKU w Mielcu przyjmuje wnioski o powołanie do terytorialnej służby wojskowej

Zainteresowani proszeni są o składanie wniosków, zarówno osoby już wpisane do bazy chętnych do tsw jak i jeszcze nie ujęci w niej. 

Prosimy również zapoznać się z treścią rozporządzenia. 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 

1) Odpis, uwierzytelnioną kopie albo, po okazaniu, kopię dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie; 
2) Kopię dowodu osobistego po okazaniu oryginału.

ponadto

Do wniosku można dołączyć dokumenty mogące mieć wpływ na powołanie do służby, w szczególności: 
1) rekomendację władz proobronnej organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 98k ust. 5 pkt 3 ustawy – w przypadku gdy osoba składająca wniosek jest członkiem tej organizacji; 
2) zaświadczenie szkoły realizującej innowacyjny lub eksperymentalny program przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa – w przypadku gdy osoba składająca wniosek jest absolwentem tej szkoły; 
3) dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych oraz zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu; 
4) informacje o preferowanym sposobie odbycia szkolenia podstawowego, o którym mowa w art. 98m ust. 5 i 6 ustawy - w przypadku gdy osoba składająca wniosek wcześniej nie pełniła czynnej służby wojskowej i nie złożyła przysięgi wojskowej. 

Zainteresowanych prosimy o przybycie do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Mielcu 
i złożenie wniosku wraz z wymienioną powyżej dokumentacją.

 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia

Wniosek o powołanie do terytorialnej służby wojskowej

Zakres wiedzy teoretycznej obowiązujący kandydata do TSW

Zobacz 10 kroków jak zostać terytorialsem

 

Misją Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) - jako piątego, samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, będzie obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.

Docelowa liczba żołnierzy WOT wyniesie ok. 53 000, a ich służba będzie trwała od 1 roku do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia.

Do końca 2019 roku zaplanowano utworzenie 63 batalionów, które wejdą w skład 17 brygad podporządkowanych Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej.

Pierwsze trzy brygady są już w trakcie formowania; przygotowanie następnych trzech jednostek zaplanowano na 2017 rok, kolejnych pięć brygad powstanie w 2018, a ostatnie sześć - w 2019 roku.

WKU w Mielcu przyjmuje wnioski do TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ na szkolenie
w miesiącu na przełomie listopada i grudnia ze wszystkich powiatów. Szczegóły>>

-

Punkt informacyjny na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej

WKU w Mielcu

tel. 261 156 521   e-mail: wkumielec@ron.mil.pl   www.wkumielec.wp.mil.pl

 

 

Punkt informacyjny na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej
WSzW w Rzeszowie

 tel. 261 155 868   e-mail: wszwrzeszow@ron.mil.pl   www.wszwrzeszow.wp.mil.pl

 

 

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
Legionów 25
39-300 Mielec
tel. 261156555
fax. 261156509
wkumielec@ron.mil.pl