Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wojska Obrony Terytorialnej

W związku z wejściem Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia Wojskowy Komendant Uzupełnień w Mielcu przyjmuje wnioski o powołanie do terytorialnej służby wojskowej

Zainteresowani proszeni są o składanie wniosków do WKU w Mielcu wraz z następującymi dokumentami:

1) oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej,

2) dowód osobisty, 

3) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, uprawnienia.

ponadto

Do wniosku można dołączyć dokumenty mogące mieć wpływ na powołanie do służby, w szczególności: 
1) rekomendację władz proobronnej organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 98k ust. 5 pkt 3 ustawy – w przypadku gdy osoba składająca wniosek jest członkiem tej organizacji; 
2) zaświadczenie szkoły realizującej innowacyjny lub eksperymentalny program przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa – w przypadku gdy osoba składająca wniosek jest absolwentem tej szkoły; 
3) dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych oraz zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu; 
4) informacje o preferowanym sposobie odbycia szkolenia podstawowego, o którym mowa w art. 98m ust. 5 i 6 ustawy - w przypadku gdy osoba składająca wniosek wcześniej nie pełniła czynnej służby wojskowej i nie złożyła przysięgi wojskowej. 

Zainteresowanych prosimy o przybycie do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Mielcu 
i złożenie wniosku wraz z wymienioną powyżej dokumentacją.

 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia

Wniosek o powołanie do terytorialnej służby wojskowej

Zakres wiedzy teoretycznej obowiązujący kandydata do TSW

Zobacz 10 kroków jak zostać terytorialsem

 

Misją Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) - jako piątego, samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, będzie obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.

Docelowa liczba żołnierzy WOT wyniesie ok. 53 000, a ich służba będzie trwała od 1 roku do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia.

Do końca 2019 roku zaplanowano utworzenie 63 batalionów, które wejdą w skład 17 brygad podporządkowanych Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej.

Pierwsze trzy brygady są już w trakcie formowania; przygotowanie następnych trzech jednostek zaplanowano na 2017 rok, kolejnych pięć brygad powstanie w 2018, a ostatnie sześć - w 2019 roku.

WKU w Mielcu przyjmuje wnioski do TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ na szkolenie
w miesiącu lutym, czerwcu, wrześniu, listopadzie ze wszystkich powiatów. 

Szczegóły>>

 

Punkt informacyjny na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej

WKU w Mielcu

tel. 261 156 521   e-mail: wkumielec@ron.mil.pl   www.wkumielec.wp.mil.pl

 

 

Punkt informacyjny na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej
WSzW w Rzeszowie

 tel. 261 155 868   e-mail: wszwrzeszow@ron.mil.pl   www.wszwrzeszow.wp.mil.pl

 

 

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
Legionów 25
39-300 Mielec
tel. 261156555
fax. 261156509
wkumielec@ron.mil.pl