Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie książeczki wojskowej

Numer konta, na który należy uiścić opłatę za wydanie duplikatu książeczki wojskowej:


Urząd Miejski w Mielcu 
Bank PEKAO S.A. I Oddział w Mielcu
 
  92 1020 4913 0000 9102 0118 7681
tytułem: opłata za duplikat książeczki wojsk.

wysokość opłaty: 28 zł

 

Wniosek o powołanie do służby zawodowej

 

Rekonwersja - wniosek

 

Rekonwersja - zaświadczenie instytucji szkoleniowej

 

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu

 

Wniosek o zwrot utraconego zarobku

   W związku z brakiem punktu kasowego w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Mielcu informujemy, iż zwrot kosztów przejazdu poniesionych w związku ze stawiennictwem na wezwanie dokonywany będzie przelewem. W związku z powyższym proszę zabrać ze sobą numer rachunku bankowego. Posiadanie numeru konta bankowego spowoduje szybszą wypłatę należności przez 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Nowej Dębie, na którego zaopatrzeniu jest WKU w Mielcu. 

 

Wniosek do NSR

 

Wniosek do służby przygotowawczej

 

Wniosek w sprawie ochotniczego zgłaszania się do odbycia ćwiczeń wojskowych - kursy przeszkolenia kadry rezerwy

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia w związku z wykonywaniem obowiązku obronnego

 

Wniosek o przyznanie statusu weterana

 

Wniosek o przyznanie statusu weterana poszkodowanego

 

Zaświadczenie o uczestnictwie w działaniach poza granicami państwa


Wniosek o powołanie do terytorialnej służby wojskowej

 

Wniosek o wydanie ubioru mundurowego

Wniosek o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
Legionów 25
39-300 Mielec
tel. 261156555
fax. 261156509
wkumielec@ron.mil.pl