Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Przeznaczenie NSR

Narodowe Siły Rezerwowe (NSR) są elementem systemu obronnego państwa i pełnią ważną rolę w Siłach Zbrojnych RP, podwyższając potencjał bojowy jednostek wojskowych oraz zdolność reagowania na zagrożenia militarne i sytuacje kryzysowe. Narodowe Siły Rezerwowe są używane:

  • w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków,
  • w działaniach antyterrorystycznych,
  • w ochronie mienia,
  • w akcjach poszukiwawczych,
  • do ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego,
  • do oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu,
  • do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Podstawowym źródłem tworzenia zasobów osobowych NSR są  żołnierze rezerwy  a także żołnierze po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej. Ochotnicy, którzy nie posiadają przeszkolenia wojskowego, a byliby zainteresowani pełnieniem służby wojskowej w ramach NSR mają możliwość odbycia służby przygotowawczej.

Kobiety mogą również przyjąć obowiązki w ramach NSR na zasadach ogólnych. O przyjęciu decydują ich kwalifikacje i potrzeby Sił Zbrojnych RP. Warunkiem koniecznym jest uprzednie pełnienie czynnej służby wojskowej i przeniesienie do rezerwy. W związku z tym, w razie chęci wstąpienia kobiet do NSR, konieczne będzie wcześniejsze stawienie się ich do kwalifikacji wojskowej w trybie ochotniczym i pełnienie służby przygotowawczej.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
Legionów 25
39-300 Mielec
tel. 261156555
fax. 261156509
wkumielec@ron.mil.pl