Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Poszkodowani

POMOC RODZINOM ZMARŁYCH ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW WOJSKA 
ORAZ POSZKODOWANYM ŻOŁNIERZOM I PRACOWNIKOM WOJSKA


Koordynator regionalny:
Specjalista WSzW w Rzeszowie Małgorzata LIK
tel. 261 15 -55-14
email: wszwrzeszow.rekon@ron.mil.pl

Godziny przyjmowanie interesantów i udzielania informacji: 
od poniedziałku do piątki w godz. 7:30 – 15:00

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
Legionów 25
39-300 Mielec
tel. 261156555
fax. 261156509
wkumielec@ron.mil.pl