Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Pierwszy rok studiów
INFOMACJA O NABORZE KANDYDATÓW DO UCZELNI WOJSKOWYCH
NA PIERWSZY ROK STUDIÓW W 2018 R.


W 2018 roku przeprowadzony zostanie nabór do następujących uczelni wojskowych:

 • Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie;
 • Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni;
 • Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu;
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie.     

Do szkół wojskowych może ubiegać się osoba: 

 • niekaralna sądownie;
 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
 • mająca ukończone 18 lat;
 • posiadająca wykształcenie: - średnie z maturą do Lotniczej Akademii Wojskowej

Osoby zainteresowane składają wnioski o powołanie do służby kandydackiej do Rektora-Komendanta danej uczelni do 31 marca 2018 r. Do wniosku dołącza się:

 • świadectwo;
 • życiorys;
 • odpis skrócony aktu urodzenia;
 • informacje o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;
 • potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;
 • zdjęcie;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

Podstawa Prawna:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych (Dz.U. p. 315 z 21.02.2017 )
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1627 z późn.zm.)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 października 2014 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. z 2014r. poz. 1637 z późn. zm.).
 • Zarządzenie Nr 4/MON z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ustalania warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2017/2018 (Dz.U.MON.2017.52)
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
Legionów 25
39-300 Mielec
tel. 261156555
fax. 261156509
wkumielec@ron.mil.pl