Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Legia Akademicka
Ministerstwo Obrony Narodowej wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchamia program ''Legia Akademicka'' reaktywując ideę ochotniczego szkolenia studentów.
Program zakłada ochotnicze szkolenie studentów w wytypowanych uczelniach wyższych na podstawie art. 100 ust. 1 i 1a ustawy o powszechnym obowiązku obrony po zakończeniu której mianuje się ochotnika na stopień kaprala rezerwy. Program pilotażowy przewiduje również uruchomienie modułu oficerskiego w następnym roku akademickim dla ochotników, którzy zostali podoficerami rezerwy.
 

W województwie podkarpackim wybrane zostały następujące uczelnie:
- Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno–Ekonomiczna im. ks Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
- Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
- Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Szkolenie składać się będzie z części teoretycznej – realizowanej na uczelni w ramach ok. 30 godzin lekcyjnych, oraz praktycznej – w wytypowanych jednostkach wojskowych oraz ośrodkach szkolenia w czasie tzw. przerwy wakacyjnej, w dwóch turach po 6 tygodni. Każda tura z kolei składa się z dwóch modułów:
- moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi
- moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Program pilotażowy przewiduje również uruchomienie modułu oficerskiego w następnym roku akademickim dla ochotników, którzy zostali podoficerami rezerwy realizowane w formie kursu przygotowującego do egzaminu na oficera. Będą mogli wziąć udział także absolwenci szkół średnich, którzy w ramach pilotażowego programu klas mundurowych ukończą szkolenie podstawowe będą mogli rozpocząć szkolenie wojskowe na studiach od razu od modułu podoficerskiego.

Wnioski można już składać na uczelniach zgłoszonych do projektu: link do pobrania wniosku 

Więcej informacji można uzyskać pod tel. 261 156 502 lub 261 156 515 oraz na stronie: 
http://www.wojsko-polskie.pl/pl/pages/legia-akademicka-p/

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
Legionów 25
39-300 Mielec
tel. 261156555
fax. 261156509
wkumielec@ron.mil.pl