Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu - Kwalifikacja Wojskowa

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kwalifikacja Wojskowa
Ogłoszenie kwalifikacji wojskowej nastąpi w dniu 15 stycznia 2018r. i trwać ona będzie na terytorium państwa od 30 stycznia do 27 kwietnia 2018r.
Stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej jest obowiązkiem określonym w art. 32 ust. 1 i 4 oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2017r., poz. 1430 z późn. zm.)

Kwalifikacja wojskowa obejmuje:

 • mężczyzn urodzonych w 1999r.;
 • mężczyzn urodzonych  w latach 1994-1998, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 1997-1998, które zostały przez powiatowe komisje lekarskie uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 1997-1998, które zostały przez powiatowe komisje lekarskie uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej , jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, a osoby te złożyły lub złożą w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Rzeszowie o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem komisji wojskowej;
 • kobiety urodzone w latach 1994 – 1999, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które  w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą studia wyższe na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko – dentystyczny, pielęgniarstwo, weterynaria, psychologia i ratownictwo medyczne; oraz szkół policealnych kształcących w zawodach: technik farmaceutyczny oraz technik weterynarii, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • ponadto do kwalifikacji wojskowej mogą zostać wezwane osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej;
Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdrowia A lub D po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od daty doręczenia orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy – będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdrowia B oczekiwać będą na kolejną wojskową komisję lekarską, na którą zostaną skierowane po upływie okresu na jaki została nadana kategoria B. Komisja oznaczy ich zdolność (kat. A), lub jej brak (kat. D lub E) do czynnej służby wojskowej i po uprawomocnieniu tego orzeczenia (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy – będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdrowia E zostaną skreślone z ewidencji – nie podlegają one obowiązkowi służby wojskowej.


PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r., poz. 1430 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017r., poz. 1980 – tekst jednolity.)
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018r. (Dz. U. z 2017r., poz. 2254)
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017r., nr 944)

 


TERMINY TRWANIA ORAZ ADRESY KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ 2018 NA TERENIE PODLEGAJĄCYM POD WKU MIELEC


PKL Dębica

05.02.-28.03.2018   

ul. Sportowa 26 (budynek Domu Sportu MOSiR)

PKL Ropczyce

12.02.-09.03.2018

ul. M. Konopnickiej 2 (budynek Centrum
Kształcenia Praktycznego)

PKL Mielec

14.02.-05.04.2018

ul. Kościuszki 25 (budynek Związku Nauczycielstwa Polskiego)

PKLKolbuszowa

26.02.-23.03.2018

ul. Jana Pawła II 8 (budynek Centrum
Kształcenia Praktycznego)
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
Legionów 25
39-300 Mielec
tel. 261156555
fax. 261156509
wkumielec@ron.mil.pl