Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kwalifikacja Wojskowa

Ogłoszenie kwalifikacji wojskowej nastąpi w dniu 18 stycznia 2019r. i trwać ona będzie na terytorium państwa od 04 lutego do 26 kwietnia 2019r.

Stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej jest obowiązkiem określonym w art. 32 ust. 1 i 4 oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2018r., poz. 1459 z późn. zm.)

Kwalifikacja wojskowa obejmuje:

 • mężczyzn urodzonych w 2000r.;
 • mężczyzn urodzonych  w latach 1995-1999, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 1998-1999, które zostały przez powiatowe komisje lekarskie uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 1998-1999, które zostały przez powiatowe komisje lekarskie uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej , jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, a osoby te złożyły lub złożą w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Rzeszowie o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem komisji wojskowej;
 • kobiety urodzone w latach 1995 – 2000, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które  w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą studia wyższe na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko – dentystyczny, pielęgniarstwo, weterynaria, psychologia i ratownictwo medyczne; oraz szkół policealnych kształcących w zawodach: technik farmaceutyczny oraz technik weterynarii, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • ponadto do kwalifikacji wojskowej mogą zostać wezwane osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej;

Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdrowia A lub D po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od daty doręczenia orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy – będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdrowia B oczekiwać będą na kolejną wojskową komisję lekarską, na którą zostaną skierowane po upływie okresu na jaki została nadana kategoria B. Komisja oznaczy ich zdolność (kat. A), lub jej brak (kat. D lub E) do czynnej służby wojskowej i po uprawomocnieniu tego orzeczenia (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy – będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdrowia E zostaną skreślone z ewidencji – nie podlegają one obowiązkowi służby wojskowej.

W celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie administrowanym przez WKU w Mielcu planuje się powołać:

 • Powiatową Komisję Lekarską w Dębicy
 • Powiatową Komisję Lekarską w Kolbuszowej
 • Powiatową Komisję Lekarską w Mielcu
 • Powiatową Komisję Lekarską w Ropczycach

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018r., poz. 1459 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017r., poz. 1980 – tekst jednolity.)
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1982)
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017r., nr 944)

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
Legionów 25
39-300 Mielec
tel. 261156555
fax. 261156509
wkumielec@ron.mil.pl