Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu - Kursy przeszkalania kadr podoficerskie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kursy przeszkalania kadr podoficerskie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu prowadzi nabór ochotników na przeszkolenie kursowe kadry rezerwy w 2018 roku wg poniższego planu:

 Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs

 Stanowisko (funkcja)

 Specjalność wojskowa

 Termin prowadzenia kursu

 

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych

ul. Wojska Polskiego 86/90
61-716 Poznań
 

 

 

 dowódca drużyny

 

 

34B25
korpus osobowy inżynierii wojskowej, przeprawowa

 

 

24.09.-07.12.2018 r.

 Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych


ul. Wojska Polskiego 86/90
61-716 Poznańratownik medyczny


40H21
korpus osobowy medyczny, ratownictwa medycznego 
(możliwe powołanie osób bez przeszkolenia wojskowego)24.09.-07.12.2018 r.

Na kurs podoficerski mogą być skierowani szeregowi i starsi szeregowi rezerwy posiadający wykształcenie średnie, którzy odbyli zawodową (kontraktową) służbę wojskową, zasadniczą (nadterminową) służbę wojskową, służbę przygotowawczą lub przeszkolenie wojskowe. Zasadniczym kryterium zakwalifikowania na kurs jest posiadanie specjalności wojskowej lub wykształcenia cywilnego zbieżnego z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni w czasie kursu. Na kursy kieruje się żołnierzy rezerwy, którzy nie figurują w KRK za przestępstwa umyślne.

Na kurs podoficerski w korpusach osobowych Żandarmerii Wojskowej dopuszcza się kierowanie osób bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadający wykształcenie średnie, jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni.

Podczas kursu w ramach wychowania fizycznego należy zaliczyć sprawdzian ze sprawności fizycznej:

marszobieg na 3000 m

- podciąganie się na drążku wysokim

- skłony tułowia w przód w czasie 2 min.

- bieg wahadłowy 10x10 m

 

Osoby zainteresowane odbyciem przeszkolenia powinny złożyć wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Mielcu. (pobierz wzór wniosku).

Szczegółowych informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Mielcu, 
ul. Legionów 25, tel. 261 156 517 lub 261 156 519.

 

 
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
Legionów 25
39-300 Mielec
tel. 261156555
fax. 261156509
wkumielec@ron.mil.pl