Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu - Kursy przeszkalania kadr oficerskie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kursy przeszkalania kadr oficerskie

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Mielcu informuje o planowanym w 2018 r. kursie oficerskim w korpusach:

- Żandarmerii Wojskowej;

- Medycznym;

- Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej.

Termin kursu: 20.08.2018 - 16.11.2018 r.

Miejsce: Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Warunki:

Wykształcenie wyższe, niekaralność (do odbycia kursu w korpusie medycznym oraz sprawiedliwości i obsługi prawnej mogą być powołane osoby bez wcześniejszego odbycia szkolenia wojskowego).

Wszystkich chętnych zapraszamy do złożenia wniosków (osobiście w siedzibie WKU lub pocztą tradycyjną) do końca marca 2018 r.
Wniosek do pobrania

Szczegóły tel. 261 156 517, 519

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu prowadzi nabór ochotników na przeszkolenie kursowe kadry rezerwy w 2018 roku wg poniższego planu:

   

 

 

 Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs

Stanowisko (funkcja)

 Specjalność wojskowa

 Termin prowadzenia kursu

 

 

 

 

 

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

ul. Czajkowskiego 109
51-150 Wrocław 31


dowódca plutonu


38A01
korpus osobowy logistyki, ogólna

08.01.-30.03.2018 r.

 

dowódca plutonu

 

34A01
korpus osobowy inżynierii wojskowej, saperska

08.01.-30.03.2018 r.

dowódca plutonu


38C01
korpus osobowy logistyki, grupa osobowa transportu i ruchu wojsk

09.04.-29.06.2018 r.

 

dowódca plutonu


54B01/54C01
korpus osobowy ogólny, grupa osobowa kadrowa/grupa osobowa administracji wojskowej

09.04.-29.06.2018 r.

 


dowódca plutonu


20B01
korpus osobowy wojsk lądowych, pancerno zmechanizowana

03.09.-23.11.2018 r.

 

Na kurs oficerski mogą być skierowani żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie wyższe, odbyli czynną służbę wojskową, nie figurują w KRK za przestępstwa umyślne i którzy ochotniczo zgłosili się do odbycia ćwiczeń wojskowych. Jako kryterium kwalifikacji uznaje się specjalność wojskową, w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie i kwalifikacje.

Na kursy oficerskie w korpusach osobowych Medycznym, Żandarmerii Wojskowej, Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej oraz Duszpasterstwa, można kierować osoby bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadający wykształcenie wyższe, jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni.

W czasie kursu w ramach wychowania fizycznego należy zaliczyć sprawdzian ze sprawności fizycznej:

marszobieg na 3000 m

- podciąganie się na drążku wysokim

- skłony tułowia w przód w czasie 2 min.

- bieg wahadłowy 10x10 m

  

Osoby zainteresowane odbyciem przeszkolenia powinny złożyć wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Mielcu. (pobierz wzór wniosku)

Szczegółowych informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Mielcu, 
ul. Legionów 25, tel. 261 156 517 lub 261 156 519.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
Legionów 25
39-300 Mielec
tel. 261156555
fax. 261156509
wkumielec@ron.mil.pl