Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kursy przeszkalania kadr oficerskie

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu prowadzi nabór ochotników na przeszkolenie kursowe kadry rezerwy w 2019 roku wg poniższego planu:

 Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs

Stanowisko (funkcja)

 Specjalność wojskowa

 Termin prowadzenia kursu

  Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
ul. Czajkowskiego 109

51-150 Wrocław 31

dowódca plutonu

20B01
korpus osobowy wojsk lądowych, ogólna

08.04.-28.06.2019r.

dowódca plutonu

 20B03
korpus osobowy wojsk lądowych, zmechanizowana

07.01.-29.03.2019r.

dowódca plutonu

20D01
korpus osobowy
wojsk lądowych, ogólna

07.01.-29.03.2019r.

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
ul. Gen. Kaliskiego 2
00-910 Warszawa 49

dowódca plutonu/oficer

38A01
Korpus osobowy logistyki, ogólna

14.01-05.04.2019r.


Na kurs oficerski mogą być skierowani żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie wyższe, odbyli czynną służbę wojskową, nie figurują w KRK za przestępstwa umyślne i którzy ochotniczo zgłosili się do odbycia ćwiczeń wojskowych. Jako kryterium kwalifikacji uznaje się specjalność wojskową, w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie i kwalifikacje.

Na kursy oficerskie w korpusach osobowych Medycznym, Żandarmerii Wojskowej, Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej oraz Duszpasterstwa, można kierować osoby bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadający wykształcenie wyższe, jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni.

W czasie kursu w ramach wychowania fizycznego należy zaliczyć sprawdzian ze sprawności fizycznej:

marszobieg na 3000 m

- podciąganie się na drążku wysokim

- skłony tułowia w przód w czasie 2 min.

- bieg wahadłowy 10x10 m

  

Osoby zainteresowane odbyciem przeszkolenia powinny złożyć wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Mielcu. (pobierz wzór wniosku)

Szczegółowych informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Mielcu, 
ul. Legionów 25, tel. 261 156 517 lub 261 156 519.

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

ul. Gen. Kaliskiego 2

00-910 Warszawa 49

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
Legionów 25
39-300 Mielec
tel. 261156555
fax. 261156509
wkumielec@ron.mil.pl