Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kursy doskonalenia i przekwalifikowania dla oficerów

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu prowadzi nabór ochotników na kursy doskonalenia i przekwalifikowania dla oficerów w 2019 roku wg poniższego planu:

   

W 2019 roku prowadzony jest nabór na  kurs doskonalenia dla oficerów rezerwy w następującej specjalności wojskowej:

Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs

Stanowisko (funkcja)

 Specjalność wojskowa

 Termin prowadzenia kursu

 Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
ul. Czajkowskiego 109
51-150 Wrocław

dowódca plutonu

20B01
korpus osobowy
wojsk lądowych, ogólna

02.09-27.09.2019r.

 

W 2019 roku prowadzony jest nabór na  kurs przekwalifikowania dla oficerów w następujących specjalnościach wojskowych:

 Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs

Stanowisko (funkcja)

 Specjalność wojskowa

 Termin prowadzenia kursu

Akademia Sztuki Wojennej
w Warszawie
Al. Gen. Chruściela 103

00-910 Warszawa

oficer

52A01
korpus osobowy wychowawczy, ogólna

11.03-29.03.2019r.

oficer

54B02/54C02
korpus osobowy ogólny, zarządzanie zasobami osobowymi, korpus osobowy ogólny, mobilizacyjno-uzupełnieniowa

14.11-13.12.2019r.

 

Na kurs doskonalenia i przekwalifikowania mogą być skierowani żołnierze rezerwy oficerowie oraz podchorążowie rezerwy ze zdanym egzaminem na oficera, którzy nie figurują w KRK za przestępstwa umyślne, są zdolni do pełnienia czynnej służby wojskowej.

Osoby zainteresowane odbyciem kursów powinny złożyć wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Mielcu. (pobierz wzór wniosku)

Szczegółowych informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Mielcu, ul. Legionów 25, tel. 261 156 517 lub 261 156 519

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
Legionów 25
39-300 Mielec
tel. 261156555
fax. 261156509
wkumielec@ron.mil.pl