Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kontakt

Zespół ds. Polityki Rekonwersji DSS MON
Adres: 00-911 Warszawa, Al. Niepodległości 218 
Telefon CA: (26) 184-55-99 
Fax CA: (26) 184-04-32

Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Warszawie
Adres: 02-097 Warszawa, ul. Banacha 2
Telefon CA: (26) 182-66-78
Fax CA: (26) 182-66-74
e-mail: wcaz@wp.pl

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Lublinie
20-904 Lublin, ul. Spadochroniarzy 5
tel. 261 18 36 41/42/43/44
fax: 261 18 36 43
e-mail: oazlublin@tlen.pl

Wojskowe Biuro Emerytalne w Lublinie
20-904 Lublin, ul. Spadochroniarzy 5a
tel. 261 18 33 99

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie
35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 4
Specjalista do spraw rekonwersji kadr WSzW Rzeszów
tel. 261 15-55-14
fax 261 15 50 41
e-mail: wszwrzeszow.rekon@ron.mil.pl

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
39-300 Mielec, ul. Legionów 25 
Tel. 261 156 504
e-mail: wkumielec@ron.mil.pl

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
Legionów 25
39-300 Mielec
tel. 261156555
fax. 261156509
wkumielec@ron.mil.pl