Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kontakt
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
Legionów 25
39-300 Mielec
tel. 261156555
wkumielec@ron.mil.pl

 

Godziny urzędowania:
Poniedziałek:
Wtorek:
Środa:
Czwartek:
Piątek:

7.30 - 18.00
7.30 - 15.30
7.30 - 15.30
7.30 - 15.30
7.30 - 15.30
 

 

 

 

  

 

 
W dniu 24.12.2018 r. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu nie będzie obsługiwać interesantów. W zamian zapraszamy w dniu 15.12.2018 r. (sobota) w godzinach od 7.30 do 15.30.

W dniu 31.12.2018 r. (poniedziałek) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu otwarta będzie do godziny 15.30. W zamian w godzinach popołudniowych zapraszamy w dniu 27.12.2018 r (czwartek) w godzinach 7.30 do 18.00.

Podstawa: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej,
Zarządzenie nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31.08.2018 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.

 

 

Komendant przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji:

  • osoby cywilne w każdy poniedziałek w godz. 14:00 - 16:00
  • żołnierzy służby czynnej w każdy dzień pracy po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjęcia.

Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy - dnia następnego w tym samym czasie.

 

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie płk dr inż. Mariusz STOPA 
przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy poniedziałek w godz. 14:00 - 16:00 w Rzeszowie, ul. Lwowska 4.

 

Telefony do kontaktów w sprawach:

Terytorialna Służba Wojskowa 261 156 521
Służba przygotowawcza 261 156 525
Służba zawodowa 261 156 525
Służba w ramach NSR 261 156 520
Szkolnictwo wojskowe 261 156 520
Zaświadczenie odbycia służby 261 156 522
Zwrot kosztów dojazdu 261 156 503
Przydziały mobilizacyjne, ćwiczenia żołnierzy rezerwy 261 156 517
261 156 519
Inspektor Ochrony Danych 261 156 531

 

 

Kontakt przez EPUAP:

Pismo ogólne do podmiotu publicznego
Informowanie Wojskowego Komendanta Uzupełnień o zmianie miejsca zamieszkania, adresie do korespondencji lub pobycie za granicą
Powiadomienie Wojskowego Komendanta Uzupełnień o utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej

Wykonywanie obowiazków w Ramach Narodowych Sił Rezerwowych

Zaświadczenie potwierdzające przebieg służby wojskowej

 

   

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
Legionów 25
39-300 Mielec
tel. 261156555
fax. 261156509
wkumielec@ron.mil.pl