Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Jednostka Wojskowa Komandosów

NABÓR DO JEDNOSTKI WOJSKOWEJ KOMANDOSÓW

Do służby kandydackiej poszukiwane są osoby, które sprawność fizyczną łączą z odpowiednimi cechami charakteru. Osoby otwarte na wyzwania, spełniające kryteria niezwykle trudnej i wymagającej zdeterminowania służby w Wojskach Specjalnych. Poszukiwani są kandydaci, którzy są w stanie sprostać wieloetapowej kwalifikacji w czasie procesu naboru, oraz co równie ważne, chcą się rozwijać i podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności.

Służba w Siłach Specjalnych związana jest z nieustannym przystosowaniem się do stale zmieniającej się rzeczywistości, warunków prowadzenia działań i nowych zagrożeń. Kandydaci (elewi), którzy zakończą 6 miesięczne szkolenie z wynikiem pozytywnym, będą powołani do służby zawodowej na stanowiskach szeregowych zawodowych w Jednostkach Wojsk Specjalnych.

O powołanie do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia mogą ubiegać się osoby zainteresowane, posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.

Informacje o procesie rekrutacji zamieszczone są na stronie internetowej Ośrodka Szkolenia (www.commando.mil.pl) w Jednostce Wojskowej Komandosów.

Proces rekrutacji rozpoczyna się po wypełnieniu ankiety oraz wniosku, którą można uzyskać ze strony internetowej www.commando.mil.pl w zakładce REKRUTACJA.

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANDYDATÓW:

  • niekaralny sądownie,
  • posiada obywatelstwo polskie,
  • zdolność fizyczna i psychiczna do zawodowej służby wojskowej (po zakwalifikowaniu Wojskowy Komendant Uzupełnień wysyła kandydata na badania),
  • wiek co najmniej 18 lat,
  • ukończone GIMNAZJUM – warunek konieczny! (w przypadku ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, studiów wyższych świadectwo lub dyplom dołączyć dodatkowo jako załącznik),
  • dodatkowo punktowane umiejętności: znajomość języka obcego, prawo jazdy kat. C, C+E, inne kursy i szkolenia.

Po pozytywnym ukończeniu kursu absolwent zostaje wyznaczony na stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia szeregowego zawodowego w jednej z Jednostek Wojsk Specjalnych.

 

 WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH
SIĘ O PRZYJĘCIE 
DO OŚRODKA SZKOLENIA W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ KOMANDOSÓW

 

MĘŻCZYŹNI 

Lp. WYTRZYMAŁOŚĆ
Marszobieg 
na 3000 m.
SIŁA MIĘŚNI BRZUCHA
Skłony tułowia 
w przód 
w czasie 2 min
SIŁA MIĘŚNI RAMION
Podciągniecie się na drążku wysokim
SZYBKOŚĆ 
I ZWINNOŚĆ
Bieg wahadłowy 10x10m
  Czas próby /sek./ Punkty Ilość Punkty Ilość Punkty Czas próby /sek./ Punkty
1. 14.20 1 60 1 7 1 31.2 1
2. 14.00 2 62 2 8 2 31.0 2
3. 13.30 3 63 3 9 3 30.8 3
4. 13.20 4 64 4 10 4 30.6 4
5. 13.10 5 65 5 11 5 30.4 5
6. 13.00 6 66 6 12 6 30.2 6
7. 12.50 7 67 7 13 7 30.0 7
8. 12.30 8 68 8 14 8 29.7 8
9. 12.20 9 69 9 15 9 29.4 9
10. 12.10 10 70 10 16 10 29.2 10

 KOBIETY 

Lp. WYTRZYMAŁOŚĆ
Marszobieg 
na 1000 m.
SIŁA MIĘŚNI BRZUCHA
Skłony tułowia 
w przód 
w czasie 2 min
SIŁA MIĘŚNI RAMION
Uginanie i prostowanie
ramion w podporze 
leżąc przodem na ławczce
SZYBKOŚĆ 
I ZWINNOŚĆ
Bieg zygzakiem (koperta)
  Czas próby /sek./ Punkty Ilość Punkty Ilość Punkty Czas próby /sek./ Punkty
1. 5.15 1 38 1 30 1 27.5 1
2. 5.08 2 40 2 31 2 27.4 2
3. 5.00 3 41 3 32 3 27.2 3
4. 4.50 4 42 4 33 4 27.0 4
5. 4.40 5 43 5 34 5 26.8 5
6. 4.30 6 44 6 35 6 26.5 6
7. 4.20 7 45 7 36 7 26.3 7
8. 4.10 8 46 8 37 8 26.0 8
9. 4.05 9 47 9 38 9 25.8 9
10. 4.00 10 48 10 39 10 25.5 10

PUNKTACJA ZA UZYSKANĄ OCENĘ ŚREDNIĄ ZE SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Konkurencja Punktacja
Wytrzymałość Max. 10 pkt
Siła mięśni brzucha Max. 10 pkt
Siła mięśni ramion Max. 10 pkt
Szybkość i zwinność Max. 10 pkt.
Pływanie na 50 m ZALICZENIE
Średnia z 4 konkurencji liczona do postępowania rekrutacyjnego Max. 10 pkt
Uwagi
Sprawdzian uznaje się za nie zaliczony w sytuacji gdy:
kandydat uzyska 0 punktów z ćwiczenia, nie zaliczy pływania lub uzyska średnią liczbę punktów mniejszą niż 6 (z wszystkich ćwiczeń)

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI MOGĄ PAŃSTWO UZYSKAĆ POD NUMEREM TELEFONU:

261 156 539, 261 156 525, 261 156 515

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
Legionów 25
39-300 Mielec
tel. 261156555
fax. 261156509
wkumielec@ron.mil.pl