Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu prowadzi nabór ochotników do odbywania kursów oficerskich i podoficerskich w ramach kursowego przeszkalania kadr. Do ich odbycia kieruje się żołnierzy rezerwy, którzy odbywali już czynną służbę wojskową (zasadniczą służbę wojskową, służbę przygotowawczą, przeszkolenie studentów, absolwentów itp.), nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym za przestępstwa umyślne i którzy zgłoszą się ochotniczo (złożą wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Mielcu - wniosek do pobrania poniżej).

[Pobierz wniosek]

UWAGA: złożenie wniosku, o którym mowa powyżej nie powoduje obowiązku powołania do odbycia kursu, a jest jedynie traktowane jako zgoda na powołanie w każdym czasie, w okresie pół roku od dnia złożenia wniosku.

Informacje o planowanych kursach i ich terminach można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Mielcu ul. Legionów 25 lub telefonicznie nr tel. 261 156 517, 261 156 519, ewentualnie poprzez e-mail na adres wkumielec@ron.mil.pl

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
Legionów 25
39-300 Mielec
tel. 261156555
fax. 261156509
wkumielec@ron.mil.pl