Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
09 sierpnia 2018
Szkolenia specjalistyczne dla personelu medycznego w TSW
JESTEŚ PIELĘGNIARKĄ, PIELĘGNIARZEM? Będąc żołnierzem OT możesz być ważną częścią tego projektu!


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom personelu medycznego, Wojska Obrony Terytorialnej oferują kursy i szkolenia specjalistyczne dla personelu medycznego m.in.:

- kurs „wkłucia doszpikowe – zaawansowane techniki ratujące życie”,

- kurs doskonalający  z zaawansowanych zabiegów ratujących życie w obrażeniach ciała w opiece – przedszpitalnej,

- kurs USG FAST w urazach,

- kurs doskonalający z zakresu zapobiegania chorobom zakaźnym i odzwierzęcym,

- kurs doskonalający z zakresu polowego ratownictwa i stanów zagrażających życiu.

Dofinansowanie kosztów kształcenia podyplomowego obejmuje m.in.:

  • Szkolenia specjalizacyjne: pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, jak również operacyjne, chirurgiczne, ratunkowe, epidemiologiczne oraz w dziedzinie ochrony zdrowia  - dla osób pracujących w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat,
  • Kursy kwalifikacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa lub medycyny – dla osób posiadających co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie,
  • Kursy specjalistyczne: leczenia ran, pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie, szczepienia ochronne i wiele innych,
  • Kursy dokształcające w aspektach: leczenia ran, bezpiecznej linii naczyniowej, warunków sanitarnych
    i utrzymania higieny.

Siły Zbrojne oferują również dla żołnierzy OT w czasie pełnienia tej służby dofinansowanie lub zwrot kosztów studiów wyższych licencjackich i magisterskich na kierunku pielęgniarstwo.

Programem objęci będą żołnierze OT po zakończeniu 12 miesiąca służby.

Warunkami udziału w programie będzie osiągnięcie określonych dla żołnierzy OT standardów szkoleniowych właściwych dla etapu służby na jakim się znajdują i pozytywna opinia dowódcy brygady OT.

Przystąpienie do programu wiązać się będzie z podjęciem zobowiązania do obowiązkowego czasu pozostania w służbie wojskowej. Czas trwania będzie uzależniony będzie od typu kursu, szkolenia lub studiów, jego kosztów i czasu trwania. Przerwanie służby wojskowej w okresie trwania zobowiązania do służby będzie skutkować koniecznością zwrotu kosztów poniesionych przez Siły Zbrojne.

Nadzór nad realizacją programu w obszarze służby zdrowia realizuje Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia.

Jeśli pracujesz w służbie zdrowia i jesteś położną, pielęgniarką, bądź pielęgniarzem zapraszamy do zapisywania się do terytorialnej służby wojskowej, by w przyszłości rozwijać swoje dotychczasowe umiejętności dzięki kursom i szkoleniom specjalistycznym oferowanym przez Siły Zbrojne RP.

Pamiętaj! Ratownik pola walki, przez żołnierzy nazywany po prostu „medykiem”, to nie tylko nazwa specjalności w wojsku. To synonim odwagi i odpowiedzialności. Wśród nas jest też miejsce dla Ciebie!

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
Legionów 25
39-300 Mielec
tel. 261156555
fax. 261156509
wkumielec@ron.mil.pl