Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
25 września 2018
Sztandar dla Policji w Kolbuszowej
W dniu 19.09.2018 r. policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej otrzymali swój sztandar.


Został on ufundowany przez mieszkańców powiatu kolbuszowskiego w uznaniu za trud codziennej służby. Sztandar nadany został decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a wręczony przez I Zastępcę Komendanta Głównego Policji.

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Henryk Moskwa przywitał zaproszonych gości: parlamentarzystów, władze wojewódzkie i samorządowe, przedstawicieli duchowieństwa, służb mundurowych oraz instytucji i stowarzyszeń, które na co dzień współpracują z Policją, a także licznie obecnych mieszkańców Kolbuszowej.

Po odczytaniu aktu nadania sztandaru, który podpisał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, w drzewce sztandaru zostały wbite gwoździe honorowe. W dowód zaangażowania w pracę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego, 27 osób zostało zaproszonych do wbicia gwoździ i wpisania się do księgi pamiątkowej. Po tym, ks. bp. Jan Wątroba dokonał poświęcenia sztandaru.  

Nadinsp.Andrzej Szymczyk I Zastępca Komendanta Głównego Policji przekazał sztandar insp. Stanisławowi BABULIKomendantowi Powiatowemu Policji w Kolbuszowej, po czym nastąpiła prezentacja sztandaru.

Wśród zaproszonych gości był Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, który odczytał listy jakie skierowali do organizatorów Marszałek Sejmu Marek Kuchciński i Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński.

Życzenia i gratulacje przekazali również Wojewoda Podkarpacki Ewa LENIART, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan ROMANIUK oraz Starosta Kolbuszowski Józef KARDYŚ, który przewodniczył Społecznemu Komitetowi Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej. 

Uroczystość zakończyła defilada Kompanii Honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

W uroczystościach udział wziął Wojskowy Komendant Uzupełnień w Mielcu ppłk Mirosław CIESIELSKI.


Zdjęcia: Policja.pl

Dołączona galeria zdjęć: Sztandar dla Policji w Kolbuszowej
generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
Legionów 25
39-300 Mielec
tel. 261156555
fax. 261156509
wkumielec@ron.mil.pl